variabelvärden
I statistik, de värden en variabel (en egenskap) kan anta. Se också orden diskontinuerlig och kontinuerlig.

Ex: Variabeln ålder (hos människan) kan anta alla värden mellan 0 år och, säg, 130 år. Med alla värden menas här också andra värden än heltal!

Ex:
Variabeln antal åskådare (vid en ishockeymatch) kan anta alla heltalsvärden mellan 0 och, säg, 8 000.

Åter