anpassad normalfördelning
Normalfördelning för vilken värdet på medelvärdet µ (my) och standardavvikelsen s (sigma) tagits från den observerade (empiriska) fördelning den ska utgöra modell för. Anm: Empirisk, som grundar sig på observation av fakta. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder erfarenhet.

Ex: Den observerade (empiriska) fördelningen nedan har medelvärdet » 13,6 och standardavvikelsen s » 4,2. Inlagd i bilden är en till denna fördelning anpassad normalfördelning med just µ = 13,6 och s = 4,2; den kan kort skrivas N(13,6; 4,2). Anpassningen har skett med hjälp av ett statistikprogram för dator. Anm: läses ”x streck”; µ (my) och s (sigma) är grekiska bokstäver.

Man kan också tala om en anpassad normalfördelning i de fall då en normalfördelning approximerar en annan teoretisk fördelning, t.ex. en binomialfördelning.

Åter