likformig fördelning
Ett speciellt slag av teoretisk fördelning.

1. Fördelningen är diskret: Varje möjligt utfall har samma sannolikhet.

Ex: Antag kast med en perfekt balanserad tärning. Utfallsrummet omfattar de sex utfallen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a och 6:a, alla med samma sannolikhet, 1/6.

2. Fördelningen är kontinuerlig:  Utfallsrummet är ett intervall med samma sannolikhetstäthet över hela intervallet. Exempel  och figur förbigås här.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter