normerad variabel
Variabel som via en variabeltransformation transformerats (omformats) till en variabel med visst medelvärde och viss standardavvikelse. Obs! I begreppet normerad ingår inte kravet på att den normerade variabeln ska följa en normalfördelning. Men den gör detta om ursprungsvariabeln är normalfördelad!

Se vidare under ordet normering i Ordbok i statistik.

Åter