spridningsmått
Mått som beskriver variationen i ett statistiskt material eller en fördelning. Ett annat ord är variationsmått. Viktigast är variationsbredd (variationsvidd), kvartilavvikelse, standardavvikelse och varians (standardavvikelsen i kvadrat).

Åter