symmetrisk fördelning
Fördelning för vilken – om den avbildas – gäller att delen till vänster om medelvärdet är en spegelbild av delen till höger. I en symmetrisk fördelning är medelvärdet lika med medianen och – om bara ett typvärde finns – också lika med detta. En normalfördelning är ett exempel på en fördelning där de tre nämnda genomsnittsmåtten finns i samma punkt.

Åter