urvalsram
Mer eller mindre korrekt förteckning över elementen (enheterna, objekten) i den målpopulation man vill dra ett urval ur. Andra ord är bl.a. det kortare ram samt ramförteckning. Se också population, punkt 1.

Ex: Ett slumpmässigt urval om 75 elever ska dras ur en målpopulation om de 600 eleverna i en grundskola. En lämplig urvalsram kan skolkatalogen vara.

Den ideala ramen innehåller vart och ett av målpopulationens element exakt en gång och inga andra element. Ofta är det svårt att hitta en bra ram. Inte så sällan är detta omöjligt; man får då tillgripa speciella metoder som här förbigås. Anm: Urvalsramen är inte alltid en förteckning utan kan t.ex. utgöras av en karta.

Åter