basyta
Den yta (begränsningsyta) som t.ex. de geometriska kropparna cylinder, kon, prisma, pyramid och rätblock ”står på”. Cylindern, prismat och rätblocket har dock två basytor, dels den yta kroppen ”står på”, dels den motsatta ytan. I stället för basyta säger man ibland bara bas.

Ex:

Åter