prisma
Kropp där två av begränsningsytorna är basytor (som är månghörningsområden) och de övriga är sidoytor (som är parallellogramområden). Sidoytorna är minst tre. Ordet prisma kommer av ett grekiskt ord som betyder det söndersågade.
    I stället för basyta kan man säga bas och i stället för sidoyta bara sida. Det är inte ovanligt att samtliga ytor kallas sidor. Där en basyta och en sidoyta skär varandra talar man om en baskant och där två närliggande sidoytor skär varandra om en sidokant. Se också kant.

Ex: Figuren till vänster nedan visar ett snett tresidigt prisma där basytorna är triangelområden. Figuren till höger visar ett rakt fyrsidigt prisma där basytorna är kvadratområden.
    Ett prisma är rakt när sidoytorna är rektangelområden. (Rektangeln är, liksom kvadraten, ett specialfall av parallellogrammen.)

Volymen V av ett prisma är

V = Bh

där B är arean av en basyta och h är prismats höjd. Termen Bh (stora B h) ska tolkas som B·h. Haken i figuren t.v. ovan står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Ex: Se figuren till höger ovan. Varje basyta är ett kvadratområde med sidan 4 cm. Man får att

B = 4·4 cm2 = 16 cm2 (kvadratcentimeter).

Prismats höjd är 5 cm. Man får att

V = B·h = 16·5 cm3 = 80 cm3 (kubikcentimeter)

Åter