parallelltrapets
Ett parallelltrapets är en fyrhörning där två av sidorna är parallella. Kortare kan man säga bara trapets; detta ord kommer av ett grekiskt ord som betyder bord.
    Geometriskt är ett (parallell)trapets en sluten kurva som består av fyra sträckor. Kurvan, (parallell)trapetset, innesluter ett (parallell)trapetsområde.

Ex:

Arean A av ett (parallell)trapetsområde är

där a och b är de två parallella sidorna och h är höjden. Uttrycket h(a + b) läses ”h gånger parentesen a + b” och ska tolkas som h·(a + b). Vardagligt säger man (parallell)trapetsets area i stället för det korrekta (parallell)trapetsområdets area. Haken i figuren t.v. ovan står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Ex: De två parallella sidorna i ett (parallell)trapets är 8 cm och 5 cm; höjden är 4 cm. Man får att
 

cm2 = 26 cm2 (kvadratcentimeter)

Åter