fyrhörning
Sluten kurva som består av fyra sträckor. Vanligast i skolmatematiken är fyrhörningarna kvadrat, parallellogram, parallelltrapets, rektangel och romb.

Åter