parallellogram
Fyrhörning vars sidor är parvis parallella. Kvadraten, rektangeln och romben är specialfall av parallellogrammen. Orddelen gram kommer av ett grekiskt ord som betyder rita.
    Geometriskt är en parallellogram en sluten kurva som består av fyra sträckor. Kurvan, parallellogrammen, innesluter ett parallellogramområde.

Ex:

Arean A av ett parallellogramområde är

A = bh

där b är basen och h är höjden. Termen bh ska tolkas som b·h. Vardagligt säger man parallellogrammens area i stället för det korrekta parallellogramområdets area. Haken i figuren t.v. ovan står för rät vinkel (90°, nittio grader).

Ex: En parallellogram har basen 5 cm och höjden 3 cm. Man får att

A = 5·3 cm2 = 15 cm2 (kvadratcentimeter)

Åter