romb
Fyrhörning där alla sidor är lika långa. Romben är ett specialfall av parallellogrammen. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder trollsnurra.
    Geometriskt är en romb en sluten kurva som består av fyra lika långa sträckor. Den kurva som romben är innesluter ett område som kallas rombområde.

Ex:

Arean A av ett rombområde är

A = bh

där b är basen (en av sidorna) och h är höjden (mot en av sidorna eller dess förlängning). Termen bh ska tolkas som b·h. Vardagligt säger man rombens area i stället för det korrekta rombområdets area. Haken i figuren t.v. ovan står för rät vinkel (90º, nittio grader).

Ex: En romb har basen 8 cm och höjden 7,5 cm. Man får att

A = 8·7,5 cm2 = 60 cm2 (kvadratcentimeter)

Åter