sidovinklar
Två vinklar som har ett vinkelben gemensamt.

Ex:

Vinkelparet a och b har ett vinkelben gemensamt; de är sidovinklar. Detsamma gäller för vart och ett av vinkelparen b och c, c och d samt d och a. Anm: Vinkelparet a och c samt vinkelparet b och d kallas vertikalvinklar. Se också alternatvinklar, likbelägna vinklar och supplementvinklar.

Åter