likbelägna vinklar
Vinklar som har samma läge vid de skärningspunkter där två linjer skärs av en tredje linje (en transversal). Se också alternatvinklar, komplementvinklar, sidovinklar, supplementvinklar och vertikalvinklar.

Ex: Likbelägna vinklar nedan är bl.a. vinklarna a1 och a2 samt b1 och b2.

Åter