alternatvinklar
Par av vinklar som är belägna på var sin sida om en transversal och i området mellan linjerna. En transversal är en linje som skär två eller flera andra linjer.
    Orddelen alternat kommer av ett latinskt ord som betyder växelvis och ordet transversal av ett likaledes latinskt ord som betyder gå på tvären. Se också likbelägna vinklar, sidovinklar, supplementvinklar och vertikalvinklar.

Ex: Alternatvinklar i figuren nedan är vinkelparet a1 och a2 liksom vinkelparet b1 och b2.

Åter