vertikalvinklar
Två vinklar är vertikalvinklar om de har samma vinkelspets och vinkelbenen för den ena vinkeln är förlängningar av vinkelbenen för den andra vinkeln. Se också alternatvinklar, likbelägna vinklar, sidovinklar och supplementvinklar.

Ex: Vertikalvinklar i figuren nedan är vinkelparet a1 och a2 samt paret b1 och b2.

Åter