tal i potensform
Ett tal skrivet som en potens.

Ex: 32 (tre upphöjt till två) är talet 9 (= 3·3) skrivet i potensform med basen 3 och exponenten 2.

Ex: 102 (tio upphöjt till två) är talet 100 (= 10·10) skrivet i potensform eller, som man hellre säger, i tiopotensform (eftersom basen är 10).

Åter