vinkelsumma
Vanligen avses summan av vinklarna i en månghörning.

Ex: Vinkelsumman i en triangel är 180° (etthundraåttio grader).

Ex: Vinkelsumman i en fyrhörning är 360° (trehundrasextio grader).

Allmänt gäller att vinkelsumman i en månghörning är (n – 2)·180° där n är antalet hörn i månghörningen.

Åter