tal
”Orden” i det språk som matematiken är. Talens byggstenar är siffror, i vårt talsystem de tio siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Se också siffror.
    För olika typer av tal, se naturliga tal, rationella tal, irrationella tal och reella tal.

Åter