väntevärdesriktig estimator
En väntevärdesriktig estimator är, förenklat, en formel som – om den används på vart och ett av alla möjliga urval av en viss storlek ur en population – i genomsnitt ”visar rätt” när man vill estimera (skatta) en parameter [parame´ter], t.ex. medelvärdet i en population. Motsatsen är biased [ba´jöst] (icke-väntevärdesriktig osv.) estimator.

Andra förekommande uttryck för väntevärdesriktig är förväntningsriktig, förväntningsrätt, medelvärdesriktig, medelvärdesrätt, unbiased [a´nba´jöst], vänteriktig och väntevärdesrätt.

Exempel i Ordbok i statistik.

Åter