sida
1. Sträcka i en månghörning, t.ex. en sida i en triangel eller i en kvadrat.

2. Sådan sträcka i en kon som har ena ändpunkten i konens spets och den andra på den kurva som avgränsar basytan. Se vidare kon.

3. Kort för sidoyta, ibland också för basyta, i kroppar som rätblock och pyramid.

Åter