lägesmått
Sammanfattande namn för främst genomsnittsmått och fraktiler. Dock kan också t.ex. det minsta förekommande variabelvärdet, liksom det största, ses som lägesmått. Andra ord är lokalisationsmått och lokaliseringsmått. Orden lokalisation och lokalisering kommer ytterst av ett latinskt ord som betyder plats, rum.

Viktigast bland genomsnittsmåtten är (det aritmetiska) medelvärdet, medianen och typvärdet och bland fraktilerna percentiler, kvartiler och medianen (som också är ett genomsnittsmått!).

Åter