genomsnittsmått
Vardagligt, mått som i ett enda tal beskriver ”det genomsnittliga”. De vanligaste genomsnittsmåtten är (aritmetiskt) medelvärde, median och typvärde. Mindre vanliga är geometriskt medelvärde, harmoniskt medelvärde, tri och variationsmitt. Två andra ord för genomsnittsmått är centralmått och centralvärden.
    Genomsnittsmåtten är en underavdelning till lägesmåtten, till vilka också hör fraktilerna, t.ex. kvartiler, kvintiler, deciler och percentiler. Några fraktiler är genomsnittsmått, bl.a. den andra kvartilen som är lika med medianen.

Åter