t-fördelning
Teoretisk fördelning som används i många fall av statistisk hypotesprövning (t-test) och intervallestimation. En av dess fördelar är att den ofta kan användas för små urval och när standardavvikelsen s (sigma, grekisk bokstav) är okänd.

En t-fördelning liknar en normalfördelning med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1, men kurvan är jämförelsevis plattare. Fördelningen tenderar dock att närma sig en sådan normalfördelning när n växer – för att övergå i den när n går mot oändligheten.

Det finns en t-fördelning för varje antal s.k. frihetsgrader. I det enkla – och vanliga – fall då man vill skatta medelvärdet µ (my, grekisk bokstav) i en normalfördelad population med hjälp av urvalsmedelvärdet (x streck) och urvalsstandardavvikelsen s är antalet frihetsgrader lika med n – 1, där n är urvalets storlek.

Se också t -test.

Utförligare och figur i Ordbok i statistik.

Åter