volymenhet
Enhet för volymen av en kropp. Vanliga kroppar i skolmatematiken är cylindern, klotet, konen, prismat, pyramiden och rätblocket. Se också enhrt och enhetssystem.

Ex: 1 m3 som läses ”en kubikmeter”.

Ex: 1 liter som vanligen skrivs 1 l.

Åter