polygon
Kurva som består av ett antal sträckor som hänger ihop. Ordet polygon kommer av två grekiska ord som betyder många respektive vinkel.

Ex:

Om polygonen är sluten (utan ändpunkter) och inte skär sig själv kallas den månghörning. Sträckorna kallas då sidor och deras ändpunkter hörn.
    De vanligaste månghörningarna i skolmatematiken är trehörningen triangel samt fyrhörningarna kvadrat, parallellogram, parallelltrapets, rektangel och romb.
    När alla sidor och alla vinklar i en månghörning är lika stora säger man att den är regelbunden. Vanligast i skolmatematiken är kvadraten och den liksidiga triangeln.

Åter